2017. április 24., hétfő

Anton Pavlovics Csehov


Anton Pavlovics Csehov Taganrog városában, Dél-Oroszországban született 1860. január 29.-én. A drámairodalom meghatározó alakja volt, újrateremtette a novella műfaját.

Taganrogban maradt gimnáziumi tanulmányai végéig, majd Moszkvába ment családja után, ahol ösztöndíjasként orvosi egyetemen tanult.

1882 őszétől a Szilánkok szentpétervári szatirikus lap állandó szerzője volt. 1884 sikeres orvosi diplomája után praktizált is, majd 1886-tól az Új Idő cimű lap munkatársa lett. Az elkövetkező két évben mintegy 100 novellát írt, megjelent két novelláskötete, amivel a rangos Puskin – díjat is elnyerte.

Az 1880-as évek közepén kezdeti tuberkolózis jelei mutatkoztak rajta. A városi létet feladva 1892 Melihovo faluban birtokot vásárolt és szüleivel letelepedett Moszkvától mintegy 100 kilométerre. Itt írta többek közt a Sirály című újszerű drámáját, a 6-os számú kórtermet valamint az Életem és a Három év című kisregényét, az ismét felvett orvosi praxisa mellett. Orvosi javaslatra súlyosbodó betegsége miatt délebbre kellett költöznie, 1897 őszén nyolc hónapig Nizza vált lakhelyévé, majd innen Jalta lett élete következő meghatározó állomása.

Itt töltötte a következő telet, egy évre rá 1899-ben már saját új háza várta Jaltán, ahol a téli hónapokat töltötte. Itt írta: A kutyás hölgy, valamint a Szakadékban című műveit.

Konsztantyin Sztanyiszlavszkijjal való megismerkedése után, aki az akkor induló Művész Színház egyik vezetője volt, drámái végre sikert aratnak a színpadon. Itt vitték sikerre a Sirályt, 1899-ben a Ványa bácsit, két évre rá a Három nővért, 1904-ben pedig a Cseresznyéskertet. A Művész Színház egyik színésznőjét 1901-ben feleségül vette (Olga Leonardova Knipper).


1900-ban az akadémia tiszteletbeli tagjává választották. 1904-ben rosszul lett, majd a németországi Badenweiler tüdőszanatóriumába utazott gyógykezelésre. Itt ért véget élete 1904. július 15.-én.


Művei :

Dráma a vadászaton (1884-1885)
A sztyepp (1888)
Közismert novellák:
A csinovnyik halála (1883)
Perpetuum Mobile (1884)
Vologya (1887)
Hattyúdal (1888)
A párbaj (1891)
A 6-os számú kórterem (1892)
A kutyás hölgy (1899)
A lónevű
Kaméleon
Rotschild hegedűje (1894)
Színművek:
Platonov (1881)
A dohányzás ártalmasságáról (1886, 1902)

Ivanov (1887)

A medve (1888)
Az erdő szelleme (1889)
Sirály(1896)
Ványa bácsi (1899–1900)
Három nővér (1901)
Cseresznyéskert (1904)


A három nővér

A Három nővér a kárba veszett szépség drámája. A három testvér (Olga, Mása és Irina) egy vidéki városban él. Életük kusza, szerelmeik zűrzavarosak, mindhárman boldogtalanok. A darab hangulatát a szenvedésnek ez a megfoghatatlan légköre adja, s ugyanilyen megfoghatatlan az „optimizmus”, amely a mű végén fogalmazódik meg: „… a mi életünk még nem fejeződött be… nemsokára megtudják, miért élünk, miért szenvedünk…” A darab, amelynek sem tragikus konfliktusa, sem tragikus szereplői nincsenek, a mozgalmas és az értelmes élet iránti enervált, meddő várakozást rajzolja meg. A három nővér jellegzetes csehovi hősök, akiket a közös – az élet elhibázott, a célokat, eszményeket az életbe átültetni nem tudó, akarat és tartás nélküli, de gazdag belső világot felmutató – szellemiség tart össze.

******

Cseresznyéskert

Csehov több írására is jellemző, hogy az emberek közti kapcsolatokat elemzi, és a konfliktusokat rendszerint az okozza, hogy a szereplői elbeszélnek egymás mellet, nem figyelnek a másokra.Ez a szokottnál jobban megnyilvánul a Cseresznéskert című drámában. Mint általában, az író itt is egy összetett probléma elé állítja az olvasót az alaphelyzet felfestésekor. Jelen vannak a különböző szereplők közötti szerelmi szálak, rokoni kapcsolatok, ellentétek, és – mint általában a realistáknál (pl.: Bovaryné)– megjelenik egy jóval földhozragadtabb, de történetileg jelentős probléma: a szűkös anyagi helyzet. Ebben a drámában a „főszereplőket” /bár nem nevezhetünk meg egyértelmű főszereplőt/ a teljescsőd veszélye fenyegeti, és amennyiben nem sikerül kikecmeregniük belőle, agusztus 22-én elárverezik a teljes (több hektárnyi) birtokot. A megoldás már hamar jelentkezik Lopahin személyében, akinek teljes terve van a tragédia elhárítására úgy ,mint ahogy az Ivanov c. drámában Borkin ajánlja fel a könnyű pénzszerzés lehetőségét, azonban a szereplők inkább saját sanyarú sorsukon siránkoznak, minthogy tegyenek ellene. A Három nővérben is csak mondják, hogy milyen jó lenne Moszkvába menni és maguk mögött hagyni az unalmas orosz vidéket, de semmit nem tesznek az ügy érdekében.A Cseresznyéskertben végül is Lopahin veszi kezébe az irányítást, és az augusztusi árverésen megvásárolja az egész birtokot, ezzel kilakoltatva a teljes családot, cselédséget és vendégeket. Bár sem az indíték, sem a módszer nem egyezik, a helyzetTartuffe-öt juttatja eszünkbe, aki szintén kidobja az egész családot, és ezért is csak a főszereplőket hibáztathatjuk makacsságuk miatt.A dráma egy másik érdekes vonulata az inasok, és cselédek között kialakult kapcsolatviszony, ahol ugyanolyan helyzetek vannak mint a főbb szereplők között. Az egyetlen szereplő, aki mindenről tud, és már a mű elején is sejti a végkifejletet, Firsz, azöreg inas, mégis passzív rezignációval figyeli a történéseket, mert tudja, hogy nem az ő dolga, hogy változtasson rajtuk. A legnagyobb problémája az, hogy minden szereplő megfelelő öltözékben legyen, senki ne fázzon meg. Végül ő az aki haláláig hű marad a cseresznyéskerthez, és a dráma végén bezárják oda egy egész télre

******

Sirály 

Szereplők:

Arkagyina - színésznő
Trepljov - a fia, fiatalember
Szorin - Arkagyina bátyja
Nyna Zarecsnaja - fiatal lány gazdag földbirtokos családból
Samrajev - nyugalmazott főhadnagy, Szorin intézője
Polina - a felesége
Mása - a lányuk
Trigorin - író
Dorn - orvos
Medvegyenko - tanító
Jakov - háziszolga

A történet Szorin udvarában játszódik, a 3. és 4. felvonás között 2 év telik el

1. felvonás

Egy színdarab körül játszódnak az események. Mire összegyűlnek a nézők, kiderül, hogy Medvegyenko viszonzatlan szerelmet érez Mása iránt. Arkagyina féltékeny fia szerelmére, Nyna Zarecsnajára, mert nem ő kapta a szerepet. A függönyt felhúzzák és elkezdődik a színdarab. Zarecsnaja elragadóan játszik, de Arkagyina megjegyzései miatt Trepljov berekeszti az előadást. A vendégek visszavonulnak, Dorn azonban bíztatja Trepljovot, hogy ne hagyja abba. Mása bevallja az orvosnak, hogy azért nem viszonozza Medvegyenko érzéseit, mert Trepljovot szereti.

2. felvonás

Arkagyina el akar menni a városba Samrajov feleségével, de a mezőgazdasági munkák miatt nincs ló, ami elvigye. Arkagyina ezen nagyon megsértődik és összeveszik Samrajovval. Nyna találkozik Trepljovval, aki egy sirályt lő neki. Szörnyű válságban van a fiatalember elbukott darabja miatt. Ez után Trigorinnal beszélget Nyna, aki elmeséli, milyen nehéz is egy író élete.

3. felvonás

Arkagyina újabb összetűzésbe kerül fiával, de végül kibékülnek. Elutazásuk körül forog minden, Moszkvába mennek. Nyna egy medállt ajándékoz Trigorinnak, majd könnyes búcsút vesznek egymástól. A lány elhatározza, hogy színésznő lesz, és ő is Moszkvába utazik. Közben Arkagyina még mindig abban a hitben él, hogy Trigorin őt szereti. Trepljov minden áron vissza akarja kapni Nyanát.

4. felvonás

Két, három év múlva...

Mása feleségül ment Medvegyenkóhoz, de boldogtalan, mert még mindig Trepljovot szereti. Van egy gyermekük is. Szorin betegeskedése miatt újra összehívják a családot, ahova Arkagyina és Trigorin is eljön. A beszélgetésekből kiderül, hogy Nyna egy ideig Trigorinnal élt, és gyereket szült neki, de a férfi elhagyta. Nyna színésznőként dolgozott, de nem aratott komoly sikereket. Sokfelé utazgatott és Trepljov követte őt. Nyna is eljött végül és "Sirálynak" hívatta magát. Trepljovval beszélgetnek, de ismét elhagyja a férfit, mert egész életében csak Trigorint szerette igazán. Trepljov ezek után minden személyes iratát megsemmisítette, majd lelőtte magát. Nem tudott tovább Nyna nélkül élni, akinek elég ereje volt ahhoz, hogy viselje sorsa keresztjét.

******

Ványa bácsi

A nyugdíjba vonult egyetemi tanár, Szerebrjakov, fiatal feleségével, Jelenával vidékre költözik, elhunyt felesége birtokára. Az itt élők élete gyökeresen felborul, Ványa és Asztrov Jelena kegyeiért verseng, miközben Jelena és Szonya Asztrovhoz vonzódik menthetetlenül. Forras : https://moly.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése